สำหรับซื้อเพื่อขายเก็งกำไร/ ที่ดินติดแหล่งน้ำธรรมชาติ