สำหรับทำโครงการต่างๆ บ้านจัดสรร/ ดินติดแหล่งน้ำธรรมชาติ