สำหรับซื้อเพื่อขายเก็งกำไร/ ที่ดินบนเนินสูงและที่ราบ