สำหรับทำโครงการต่างๆ บ้านจัดสรร/ ที่ดินบนเนินสูงและที่ราบ