น้ำตกสาริกา

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ | Attractions

จ.นครนายก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอด ๆ ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงสุดประมาณ 200 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำ

น้ำตกสาริกา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในตำบลสาริกา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวแผ่นดินงหมายเลข 3049 แล้วแยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3050 ที่แยกสาริกา รวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร