ฟาร์มโชคชัย

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ | Attractions

ฟาร์มโชคชัย เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ที่ก่อตั้งและบริหารโดย คุณโชคชัย บูลกุล ตั้งอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 159 กิโลเมตร ดำเนินการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบฟาร์มลานกว้าง นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงความสามารถของคาวบอย อาทิ คาวบอยขี่ม้า การต้อนสัตว์ ด้านหน้าทางเข้าเป็น ร้านอาหารเสต็กโชคชัย มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดให้นักท่องเที่ยวชมประวัติของคุณโชคชัยได้

สัมผัสกับกลิ่นไอของการทำ ฟาร์มโคนมมาตรฐานขนาดใหญ่ ในสถานที่ประกอบการจริง โดยมีผู้นำชมตลอดรายการ เข้าชมเป็นรอบ อังคาร-วันศุกร์ 10.00 น. / 14.00 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.farmchokchai.com/th/index.html