อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ | Attractions

ทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ของไทย

เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ จำนวน 9 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูง ตั้งแต่ 2-5 เมตร มีอ่างน้ำตื้นๆ หลายแห่งที่สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 4 ช่วงที่สวยงามที่สุดของน้ำตก จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน