Search

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เขาใหญ่ ต้นกำเนิดของผืนป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ ต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ศูนย์รวมของป่า หลากหลายชนิด ได้แก่  ป่าดิบแล้ง  ป่าดิบชื้น  ป่าดิบเขา  ป่าเบญจพรรณและทุ่งหญ้า  มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่มากกว่า 2,000 ชนิด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า นานาชนิด เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่สำคัญ มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณ 23 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนจึงมีอากาศที่เย็นสบาย ฤดูฝนเป็นช่วงที่สภาพธรรมชาติบนเขาใหญ่ป่าไม้และทุ่งหญ้า จะเขียวขจีสวยงาม
ตรากตรำทำงานกันมาเกือบทั้งชีวิต ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมอบรางวัลให้ตัวเราเองและคนที่เรารักได้พักผ่อนหย่อนกาย ปล่อยใจมีความสุขอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เงียบสงบ อากาศสดชื่นเย็นสบาย ณ สถานที่ๆ เป็นส่วนตัวกับคนรู้ใจ.....

ข้อมูลที่ดินทั้งหมด | All Lands

สำหรับปลูกบ้านพัก

Read more

สำหรับทำสวน ทำไร่, ทำฟาร์ม

Read more

สำหรับทำโครงการต่างๆ บ้านจัดสรร

Read more

สำหรับซื้อเพื่อขายเก็งกำไร

Read more